Keşfedilmemiş Benlik

Bireysel yargılama gücünü ve bireyselsorumluluklarını topluma-devlete-dini kurumlara bırakan birey ilkelliğe mahkûmdur! Keşfedilmemiş Benlik: C. G. Jung İle “Benlik” Üzerine Modern insanın tarihteki bilinen en hızlı teknik ve kültürel değişim sürecini yaşadığı bir gerçektir. Belki de tarihteki bütün…

İnsanın Anlam Arayışı

  “Kimse kimseye hayatın amacının ne olduğunu söyleyemez. Bu, isanın bulması gereken bir cevaptır.” “Yaşamak için bir ‘neden’i olan kişi, hemen her ‘nasıl’a dayanabilir.” Nietzsche Hayatta cevabını merak ettiğimiz en temel sorulardan biri “Yaşamın anlamı nedir?” sorusudur.…

Kendini Sorgulamak ve Enneagram

Sokrates’in temel felsefesi “Kendini bil!” cümlesinde yatıyordu. Ontolojik mânâda özümüze kör bir varlık olduğumuz için kendimizi bilmek yerine sıklıkla başkalarını eleştirmek ve onlara tavsiyelerde bulunmaktan hoşlanırız. Ancak önce kendi “söküğümüzü” dikmemiz gerekmez mi? Halk kültürümüzde bu tespitimizi…

Sorgulayan Birey

Hayatı Sorgulamak Ne Demektir? Sıklıkla duyduğumuz ve çoğu zaman da tam olarak anlaşılmayarak üst perdeden söylenen kavramlardan birisi “hayatı sorgulamak” tır. Sorgulanma riskine rağmen sorgulamaktan vazgeçmeyen insanların “Sorgulanmamış bir yaşam, yaşanmaya değer değildir.” benzeri cümleleri kurmaktan zevk…