KIZ ÇOCUKLARI EĞİTİM DERNEĞİ ‘’ BEN VE O ‘’ KONULU

REELS YARIŞMASI TAAHÜTNAMESİ

 1. TAAHÜTNAME KONUSU VE AMAÇ

  Bu taahhütname 1 Nisan-1 Haziran tarihleri arasında instagramda gerçekleştirilecek olan kısa video (reels) yarışmasıdır. Bu yarışma gençlerin kendilerini ifade ederken değişen iletişim araçlarını doğru ve etkin olarak kullanımının sağlanması amacıyla düzenlenecektir.

 •  TANIMLAR
 • Yarışma:‘’Ben ve O’’ konulu reels yarışması
 • Yarışma Komitesi: Yarışma ve başvuru koşullarını belirleyen, ön değerlendirme aşamasından sorumlu kişilerden oluşan komitedir.
 • Değerlendirme Kurulu: Alanında uzman kişilerden oluşan jüri üyelerinin oluşturduğu kuruldur.
 • Reels: Instagram kullanıcılarının arkadaşları ve takipçileriyle paylaşmak için uygulama içinden ya da ayrıca kamera kullanarak ve görüntüleri düzenleyerek oluşturup yayımladıkları azami 90 saniyelik dikey formatta (1080×1920 px) içeriklerdir.
 • 3. TAAHHÜTNAME KAPSAMI:

Taahhütnamenin kapsamının detayları aşağıda belirtilmiştir.

3.1. Katılım Şartları

 • Yarışma Kız Çocukları Eğitim Derneği çalışanları, yarışmanın jüri üyeleri ve bu kişilerin birinci derece yakınları haricinde son başvuru tarihine kadar 18 yaşını doldurmuş genç kadınlar yarışmaya katılacaklar.
 • Yarışmaya katılım ücretsizdir.
 • Çekilen reels videoları, adayların kişisel sosyal medya hesabı üzerinden #benveokızçev etiketiyle Instagram’da paylaşılmalıdır.
 • İlgili platformda @kızcev hesaplarını takip ediyor olmalıdır.
 • Katılım için reels çalışmasının profesyonel nitelikte olması şartı aranmamaktadır. Amatör nitelikli başvurularda dikkate alınacaktır.
 • Yarışmaya katılan filmler reels formatında (dikey ve 1080×1920 px) olmalı ve süresi, jenerik dahil en az 15, en fazla 90 saniye olmalıdır.
 • Filmler kurmaca, belgesel, canlandırma, deneysel vb. tüm kategorilerde çekilebilir ancak bu kategoriler birlikte değerlendirilecektir. Video içeriği kısa film mantığında olmak zorunda değildir. Sempatik, duygusal ve hatta reels trend müzikleri, akımlar kullanılarak da yapılabilir. Bu konuda bir sınır yoktur. Video içeriklerinde müzik, efekt, vb. unsurları bulundurma zorunluluğu yoktur. İçerikler sessiz ya da sesli olarak hazırlanabilir.
 • Yarışmada herhangi bir kamera sınırlaması bulunmamaktadır. Katılımcılar, belirlenen formata uyan her türlü video kaydedebilen cihazla çekim yapıp katılım sağlayabilirler. Fotoğraf makinesi, kamera, drone, gimbal veya her türlü cihaz kullanımı serbesttir. Ayrıca her türlü video montaj yazılımından faydalanılabilir.
 • Katılımcının Instagram adresi, videonun sol alt köşesinde küçük beyaz harflerle yazılmalıdır.
 • Reels içeriklerinde argo ve müstehcen ifadeler kullanılmamalıdır.
 • Baskı, CD/DVD ile katılım kabul edilmeyecektir.

3.2. Ön Değerlendirme

 • Başvuru koşullarına uygun olmayan başvuruların değerlendirilme sürecidir.

3.2.1. Yarışma Komitesi

 • İdare tarafından belirlenen kişilerden oluşan komitedir.

3.3. Değerlendirme

 • Ön değerlendirmeden geçen (başvuru koşullarına uygun) reels videoları Değerlendirme Kurulu tarafından oylama yöntemiyle değerlendirilecektir.

3.3.1. Değerlendirme Kurulu

 • Bir jüri başkanı ile farklı disiplinlerden ve alanında uzman jüri üyelerinden oluşan kuruldur.

3.4. Yarışma Takvimi

Yarışma Başvurusu :  1 Nisan-1 Haziran

Sonuçların İlanı ve :  8 Temmuz 2023  

Ödül Töreni

4. ÖDÜLLER

1.lik ödülü :  7.000 TL

2.lik ödülü :  5.000 TL

3.lük ödülü : 3.000 TL

5. DİĞER HUSUSLAR

 • Yarışmanın yapılabilmesi için en az 20 katılımcının başvuru yapması ve ön değerlendirme aşamasını geçmiş olması gerekir. Bu sayıya ulaşılmadığı takdirde yarışma açılamaz.
 • Katılımcı yarışma kapsamında sunduğu videonun özgün olmadığının (kendisine ait) tespiti durumunda tüm kurum ve kuruluşlar ve organizasyonda görev alan tüm gerçek ve tüzel kişilerden bir talebinin olmadığını, yarışma kapsamında ilgili kurum ve kişilerden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini ve yarışmadan diskalifiye edileceğini kabul etmiş sayılır.
 • Video içeriğinde nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü gibi içeriklerin telif sorumluluğu yarışmacıya aittir. Eser gönderenler bu konuda gereken izinlerin kendileri tarafından alınmış olduğunu, doğabilecek anlaşmazlıklarda tüm sorumluluğun kendilerine ait olduğunu beyan ve taahhüt etmektedirler. Kız Çocukları Eğitim Derneği bu konuda hiçbir sorumluluk kabul etmez.
 • Ödül alan ve sergilenen videolar Kız Çocukları Eğitim Derneği arşivinde saklanacaktır. Bu videolar sahiplerinin isimleri belirtilmek kaydı ile Kız Çocukları Eğitim Derneği tarafından haber, sosyal sorumluluk projeleri ve reklam amaçlı kullanılabilecek ve ayrıca bir telif ücreti ödenmeyecektir.
 • Kız Çocukları Eğitim Derneği gelen tüm içerikleri sosyal medya hesaplarında paylaşma, sergileme, yayınlarında, basılı evrakında, dokümanlarında (takvim, ajanda, posta kartı, katalog, web sayfası, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) ve diğer platformlarda tanıtım amaçlı olarak serbestçe kullanılabilecektir. Bu şekilde kullanılan eserler için, eser sahibi sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserlerinin yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini veya bu izin/muvafakatname için herhangi bir telif hakkı veya maddi manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kız Çocukları Eğitim Derneği hiçbir koşul altında, içeriklerin başka amaçlar için kullanılmasına izin vermez. Başkasına ait görüntülerin olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek telif hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.
 • Bu taahhütname, yarışmacının videoyu paylaşması, gereken etiketleri kullanması ve formu doldurmasıyla yürürlüğe girer. Katılımla birlikte katılımcılar, bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Katılımcıların bu taahhütname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.
 • Yarışmaya katılan tüm katılımcılar bu taahhütnamede yer alan hususları kabul etmiş sayılırlar.
 • Kız Çocukları Eğitim Derneği yarışma takvimi ve diğer hususlarla ilgili değişiklik yapma yetkisine sahiptir.
 • Taahhütlerin yerine getirilmemesi ve aykırılık olduğunun tespiti durumunda Kız Çocukları Eğitim Derneği tarafından, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, Kız Çocukları Eğitim Derneği’ne iade edilir.
 • Bu taahhütnamede belirlenmeyen diğer hususlarda, karar yetkisi ve her türlü değişiklik hakkı yarışma komitesine ve idareye aittir.
 • Taahhütnamede belirtilmeyen konularda ya da olası anlaşmazlıklarda Kız Çocukları Eğitim Derneği kararları geçerlidir.
 • Yarışma komitesi başvuru koşullarına uymayan filmleri yarışma dışı bırakma hakkına sahiptir.
 • Taahhütnamede belirtilen ödüller, hak sahiplerinin yazılı olarak bildirecekleri kişisel banka hesap/IBAN numaralarına gönderilecektir. Hak sahibinin kişisel banka hesap / IBAN numarasını ve Yarışma Komitesinin istediği belge ve bilgileri göndermemesi durumunda ödül bedeli, sonuç Bildirim Tarihi’nden itibaren 1 (bir) yılın sonunda zaman aşımına uğrar. Zaman aşımı durumunda hak sahibinin ödül, telif vb. herhangi bir talebi olamaz.
 •  Tüm bu hususları okuduğumu, taahhüt konusu yarışmaya dair katılım yükümlülüklerine uyduğumu ve yarışma şartlarını tümüyle kabul ettiğimi, yarışmaya göndermiş olduğum videomun daha önce ticarileşmediğini, tasarımın özgün olduğunu, tasarımın sadece bu yarışmaya özgü olduğunu ve fikri mülkiyet haklarının tamamen tarafıma ait olduğunu; aksine bir iddia olması ve üçüncü kişilerin tasarım üzerinde hak iddia etmesi durumunda tüm sorumluluğun tarafıma ait olduğunu kabul ve taahhüt ederim.