TOPLUMSAL CİNSİYET  EŞİTSİZLİĞİ VE KIZÇEV
 
Kız çocukların eğitimindeki eşitsizlik ülkeden ülkeye önemli farklılıklar gösterir. Gelişmiş ülkelerde kız ve erkek çocukların eğitime katılımı ve sonraki süreçleri dengeli dağılır. Oysa ekonomik sorunlar yaşayan ülkelerde kız çocukları daha doğmadan ayrımcılığa uğrarlar. Dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturan Çin, Hindistan ve Bangladeş’teki kız çocuklarının doğum öncesi ve sonrası uğradıkları kıyım çok acıdır.