Keşfedilmemiş Benlik

Bireysel yargılama gücünü ve bireyselsorumluluklarını topluma-devlete-dini kurumlara bırakan birey ilkelliğe mahkûmdur! Keşfedilmemiş Benlik: C. G. Jung İle “Benlik” Üzerine Modern insanın tarihteki bilinen en hızlı teknik ve kültürel değişim sürecini yaşadığı bir gerçektir. Belki de tarihteki bütün teknik gelişimden daha fazlasının 1950’lerden sonra yaşandığı iddiası da bu açıdan abartılı bulunmaz. Elbette Sanayi Devrimi ve Fransız İhtilali sonrasındaki sosyo-politik ve ekonomik…

İnsanın Anlam Arayışı

“Kimse kimseye hayatın amacının ne olduğunu söyleyemez. Bu, isanın bulması gereken bir cevaptır.” “Yaşamak için bir ‘neden’i olan kişi, hemen her ‘nasıl’a dayanabilir.” Nietzsche Hayatta cevabını merak ettiğimiz en temel sorulardan biri “Yaşamın anlamı nedir?” sorusudur. Yaşadığımız sıkıntılar, kalıcı olarak elde edemediğimiz rahat, mutluluk, huzur… Çoğumuz için hayat bitmeyen kısır bir döngü. Bir süre mutluluk, huzur, refah, başarının ardından sıkıntı,…

Kendini Sorgulamak ve Enneagram

Sokrates’in temel felsefesi “Kendini bil!” cümlesinde yatıyordu. Ontolojik mânâda özümüze kör bir varlık olduğumuz için kendimizi bilmek yerine sıklıkla başkalarını eleştirmek ve onlara tavsiyelerde bulunmaktan hoşlanırız. Ancak önce kendi “söküğümüzü” dikmemiz gerekmez mi? Halk kültürümüzde bu tespitimizi doğrulayan birkaç deyişle konuyu derinleştirelim. Kelin ilacı olsa başına sürer! Terzi kendi söküğünü dikemez! Mum dibine ışık tutmaz! Kürkçünün kürkü olmaz, börkçünün börkü!…

İnsanın Özgürlük Problemi

Özgürlük, modern toplumların en temel tutkularından birisidir. Hem ulusal hem de bireysel söylemde bağımsızlığa ve özgürlüğe vurgu yapmaktan hoşlanılır. Peki, insan özünde ne kadar özgür ve bağımsız olabilir? Toplumsal bir varlık olarak aklımız bizi ne ölçüde belirler? Özgürlükçü ve sorgulayıcı toplumlar bunu nasıl başardı? Sosyoloji ve psikoloji bilimlerinin kurulduğu günden beri temel sorunlarından birisi bireyin toplumla ilişkileridir. “Kararlarını kendisi alan…

Nasıl Bir Sorgulayıcı Yaşam?

Daha iyi bir birey, aile üyesi, vatandaş, insan olmak için sorgulamak gerektiğini sıklıkla duyarız. Peki, sorgulayıcı yaşamın kendisi üzerinde ne kadar şey biliyoruz? Her şeyi sorgulamak gerçekçi midir? Entelektüel sorgulama ile takıntılı sorgulama veya eleştiri hastalığı arasında nasıl bir fark vardır? Sorgulayıcılık felsefi anlamda pozitif bir karakterken gündelik yaşamda genelde olumlu karşılanmaz. Çoğu toplumsal sistemde elitler sıradan kurallar, normlar ve…

Sorgulayan Birey

Hayatı Sorgulamak Ne Demektir? Sıklıkla duyduğumuz ve çoğu zaman da tam olarak anlaşılmayarak üst perdeden söylenen kavramlardan birisi “hayatı sorgulamak” tır. Sorgulanma riskine rağmen sorgulamaktan vazgeçmeyen insanların “Sorgulanmamış bir yaşam, yaşanmaya değer değildir.” benzeri cümleleri kurmaktan zevk aldıklarını görürüz. Peki, hayatı sorgulamak ne demektir? Neden önemlidir? Kimler sorgulayıcıdır? Sorgulamak bizi özgürleştirir mi? Sorgulamak nedir? Sorgulamak en başta bireyin kendisi, sonra…