Enneagram Nedir?

Enneagram, “kendini tanıma sanatı”dır…

Latince dokuz-nokta anlamına gelen Enneagram, insanın mizacını temel alır. Her insan bir mizaçla doğar ve bunu hayatı boyunca taşır. Mizacın doğuştan gelen özellikler ve çevresel faktörlerle şekillenmesiyle kişilik oluşur.

Enneagram, insanları dünyaya bakış açılarına, olayları algılayıp değerlendirme ve tepki verme şekillerine göre, 9 farklı kişilik tipine ayırır.

Enneagram Sembolü:


Bu dokuz tip kısaca şöyledir:

1) Mükemmeliyetçi: İdealist, istikrarlıdır.

2) Yardımsever: Cömerttir, hizmet odaklıdır.

3) Başarı Odaklı: Azimlidir, kolay konsantre olur, özgüvenlidir,

4) Özgün: Hassastır, anlam arayışındadır, kendisinin farkındadır.

5) Araştırmacı: Entelektüeldir, meraklıdır, bağımsızdır.

6) Sorgulayıcı: Güven arayışındadır, adanmıştır, sorumludur.

7) Maceracı: Dışadönüktür, yenilikçidir, üretkendir.

8) Meydan Okuyan: Güçlüdür, sonuç odaklıdır, kararlıdır.

9) Barışçı: Uyumludur, iyimserdir.

İlişkilerde Mevcut Problemler

 • Herkesi kendimiz gibi zannetmemiz
 • Empati eksikliği
 • İletişim kazaları
 • Motivasyon kaybı
 • Yanlış kişiye yanlış görev ve sorumluluklar

Mizaç Tiplerini Anlamanın Bize Kazandıracakları

 • Kendimizi tanıma ve keşfetme
 • Limitlerimizin farkında olma
 • Diğer kişilikleri anlama ve empati kurma
 • İnsan ilişkilerinin dinamiğini kavrama
 • Yönetim ve iletişim becerilerimizi geliştirme
 • Motivasyonu ve performansı arttırma

İnsanın 3 Potansiyeli

Her insanda duyusal, fiziksel ve zihinsel olmak üzere üç merkez vardır. Her insan da bir merkez baskın, bir merkez yardımcı ve bir merkez ise çekiniktir.

9 mizaç tipini merkezlere göre ayıracak olursak;

Duygusal merkezli insanlar duygusal zekaları yüksek, empatik, duygusal tatmini arayan insanlardır. İsteme, sevme, elde etme ve ilgilenme eğilimlidirler.  Hissetme, onay, güç, ilham bu kişiler için çok önemlidir.

Zihinsel merkezli insanlar da zihinsel faaliyetler ön plandadır.  Düşünce odaklı, mantıklı, tutarlı, iyi sentez yapabilen ve objektiftirler. Merak etme ve bilme arzuları onlar için çok önemlidir.

Fiziksel merkezli insanlar için fiziksel faaliyetler zihinsel faaliyetlerden daha önemli ve ön plandadır. Bu insanlar koruma, kollama, eksiklikleri tamamlama eğilimindedirler.  Bedensel haz ve doyuma önem verirler ve düşünmektense uygulamakta daha başarılıdırlar.

Duygusal Merkez:   Motivasyon kaynağının tetikleyicisi:       İMAJ

Zihinsel Merkez:     Motivasyon kaynağının tetikleyicisi:       KORKU ve KAYGI

Fiziksel Merkez:      Motivasyon kaynağının tetikleyicisi:       ÖFKE