Danışma Kurulu İlişkileri Komitesi

Tüm komitelerde yürütülen faaliyetlerin dernek yönetim ve danışma kuruluna iletilmesi ve onayının alınması, gerekli görülen gelişim ve yeniliklerin komitelere duyurulması konusunda görev alır.


Diğer Vakıf ve Derneklerle İlişkiler Komitesi

Komitemiz, Dernek amacımızla paralel faaliyet gösteren Sivil toplum kuruluşları (STK)’ yla bir araya gelerek yapılan uygulama ve faaliyetler hakkında fikir alışverişinde bulunur. Genç kadınların korunması ve eğitim hayatlarının sürekliliğinin sağlanması gibi konularda bu dernek ve vakıflarla iş birliği içinde olarak ortak projeler geliştirip, daha büyük kitlelere ulaşmayı hedefler.


Üniversite ve İş Dünyası İlişkileri Komitesi

Komite üniversiteli genç kadınları iş insanları ile bir araya getirerek öğrencilerin çalışma hayatı hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Bu birliktelik mesleki eğitimler, koçluk ve stajlarla pekiştirilerek öğrencilerimizin iş dünyasına adım atarken daha bilinçli, daha yetkin ve daha aktif olması hedeflenmektedir.

Komite aynı zamanda öğrencilerin iş insanlarıyla iletişimini kuvvetlendirecek etkinlikleri (söyleşiler, şirket ziyaretleri vb.) planlar ve Etkinlik Komitesine sunarak iş birliği içinde hareket eder. 


Öğrenci İletişim ve Proje Koordinasyon Komitesi

Komitenin amacı üniversiteli genç kadınların kişisel, sosyal, akademik ve mesleki alanlarda gelişimini destekleyici eğitimleri planlamak ve uygulamaktır. Komite bu amaçla öğrencilerin ilgi ve ihtiyaç duyduğu alanları tespit etmek, bu alanda yapılan çalışmaları ve istatistikleri takip etmek, literatür taraması yapmak ve belirlenen alanlarda projeler geliştirmektir.

Geliştirilen projelerin içerik ve tarihlerini belirleyerek yıllık eğitim takvimini oluşturur ve eğitmenlerin başvurularını değerlendirir. Eğitimlere katılacak olan öğrencilerin belirlenmesi ve bilgilendirmelerini gerçekleştirir.

Eğitimlerin sonunda ölçme ve değerlendirme araçlarıyla öğrencilerin gelişimlerini, ihtiyaçlarını ve beklentilerinin ne derece karşılandığını tespit ederek gelecek eğitimlere dair yeni verilere ulaşır.


Burs Komitesi

Kız Çocukları Eğitim Derneği, İstanbul’da öğrenim gören üniversiteli genç kadınlara yılın 9 ayı boyunca burs vermektedir ve her akademik yılın başında bursiyerlerine yeni öğrenciler ekleyerek ulaştığı öğrenci sayısını artırmayı hedeflemektedir. Burs Komitesi üç alanda faaliyet göstermektedir.

  1. Bursiyerlerin Belirlenmesi: Maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilerin Burs Başvuru Formları incelenir, Burs Yönetmeliği’ndeki şartları sağlayan adaylar yapılan mülakat neticesinde bursiyer olarak kabul edilir. Öğrencilerin eğitim hayatları boyunca duydukları ihtiyaçlar tespit edilir ve akademik başarılar takip edilir.
  2. İhtiyaç Tespiti: Bursiyerlerin ihtiyaçları tespit edilir, eğitim hayatlarını kesintiye uğratacak maddi zorluklara karşı fon oluşturulur.
  3. Akademik Başarı Takibi: Bursiyerlerin akademik başarılarını düzenli olarak takip eder.

Tanıtım ve Etkinlik Komitesi

Komitenin amacı kız çocukları ve genç kadınların gelişimini destekleyici her türlü kültür, sanat ve spor etkinliklerini planlamak ve uygulamaktır.

Dernek tarafından gerçekleştirilen faaliyet ve projelerin basın ve yayın organları aracılığıyla çeşitli medya kuruluşlarında yayınlanmasını sağlayarak derneğin tanıtımını yapmaktır.  Dernek faaliyetlerine davet edilen iş insanları, uzmanlar ve yazarların ağırlanmasında etkin görev alır.